Home / Obiective

Obiective

Principalele obiective ale Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Olt vizeaza continuarea fireasca a eforturilor intregului nostru colectiv pentru promovarea intereselor societatilor membre, sprijinirea acestora in raport cu autoritatile locale si nationale precum si pentru eficientizarea modalitatilor de actiune in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite tuturor clientilor.

Prin obiectivele sale strategice Camera de Comert, Industrie si Agricultura Olt si-a propus ca in conformitate cu deciziile intregului Sistem Cameral din Romania sa abordeze probleme de actualitate din viata economica pentru a contribui la fundamentarea unor puncte de vedere ale comunitatii de afaceri oltene privitoare la domenii vitale de activitate, dezvoltarea si modernizarea pietei interne, crearea unui mediu de afaceri stabil si coerent, propice dezvoltarii economiei de piata functionale.

In acest context, obiectivele strategice ale Camerei sunt in principal:

 • Consolidarea Camerei ca partener de dialog in relatiile cu toti factorii de decizie politica, economica si sociala, cu organizatiile neguvernamentale si cu alte institutii ale societatii civile;

 • Asistarea agentilor economici olteni pentru accesul la surse de finantare interne si externe prin furnizarea de informatii de specialitate, acces la bancile de date privind oportunitati de investitii si la programe de asistenta tehnica si financiara;

 • Cresterea reprezentativitatii Camerei prin marirea numarului de membri, urmarindu-se in paralel atat sporirea numarului de membri din randurile IMM-urilor, cat si atragerea societatilor comerciale cu potential ridicat;

 • Diversificarea mijloacelor si modalitatilor de consultare periodica intre Camera si firmele membre in vederea dezbaterii problemelor care le preocupa si a stabilirii cailor de actiune ale Camerei in vederea promovarii si sustinerii punctelor de vedere ale acestora;

 • Dezvoltarea unor programe coerente de cursuri si seminarii pentru firmele membre pe teme de actualitate si de un interes deosebit;

 • Organizarea de simpozioane, misiuni economice, targuri si expozitii pentru promovarea oportunitatilor oferite de judetul Olt si atragerea investitorilor straini;

 • Intensificarea cooperarii cu institutiile si autoritatile locale in vederea initierii si derularii unor proiecte de dezvoltare regionala si zonala;

 • Extinderea relatiilor cu Camere de Comert si cu alte institutii si organizatii similare din strainatate in vederea perfectionarii activitatii Camerei prin schimburi de experienta si dezvoltarea de parteneriate pe programe;

 • Intensificarea actiunilor de dezbatere a problemelor cu care se confrunta firmele membre ale Camerei si sustinerea acestora la nivel national de integrare europeana;

 • Promovarea in randul agentilor economici olteni a programului anual de finantare din fonduri guvernamentale a participarii la manifestari expozitionale;

 • Participarea activa a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Olt in cadrul structurilor de dezvoltare teritoriala;

 • Implicarea Camerei in elaborarea unor programe regionale si sectoriale de dezvoltare economica si pentru promovarea exporturilor;

 • Sporirea aportului Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Olt la dezvoltarea si consolidarea IMM-urilor, ca rezultat al procesului de privatizare, restructurare si de incurajare a initiativei private in afaceri;

 • Participarea la elaborarea de studii privind mediul concurential pe diferite piete relevante;

 • Orientarea si sprijinirea eforturilor operatorilor economici pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor, precum si protejarea, respectarea si valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;

 • Adoptarea de masuri pentru valorificarea multitudinii de informatii acumulate la Camera atat din fluxurile de la Registrul Comertului cat si direct din lumea afacerilor.