Home / Oportunitati de afaceri

Oportunitati de afaceri

print page  send to

Titlu proiect: "ADD TIC - ALFABETIZARE DIGITALA SI DEZVOLTARE COMPETENTE TIC PENTRU ANGAJATII DIN INTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZA IN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-VEST OLTENIA SI SUD-MUNTENIA"

ID Proiect: POCU/860/3/12/142628

Beneficiar: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Olt

Parteneri:

Asociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita
Asociatia "Inapoi la Munca"

Perioada implementare: 01.04.2022 - 30.09.2023

Localizare proiect: Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia

Obiectivul Specific 3.12: "Imbunatatirea nivelului de cunostinte / competente / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor"

Obiectivul general al proiectului il reprezinta diversificarea si dezvoltarea competentelor profesionale pentru un numar de 305 angajati din 32 intreprinderi care activeaza sau urmeaza sa activeze in sectoare economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI localizate in Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia, in scopul imbunatatirii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, a actualizarii competentelor si a sporirii flexibilitatii si competitivitatii acestora pe piata muncii.

Obiective specifice:

» OS 1: Cresterea gradului de constientizare la nivelul intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de FPC, cu accent pe alfabetizarea digitala si dezvoltarea de competente digitale avansate, prin organizarea unei campanii bi-regionale de constientizare derulata pentru 100 de intreprinderi din Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia.

» OS 2: Asigurarea grupului tinta pentru activitatile proiectului, prin recrutarea si inregistrarea in GT a 305 angajati din 32 de intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, precum si prin recomandarea acestora pentru participarea intr-una dintre interventiile furnizate.

» OS 3: Dezvoltarea competentelor digitale de baza ale angajatilor (cu accent pe lucratorii varstnici si de sex feminin) din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, prin organizarea de programe de formare profesionala - cursuri de calificare - pentru 100 de participanti.

» OS 4: Dezvoltarea competentelor digitale avansate ale angajatilor din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, prin organizarea de programe de formare - cursuri competente digitale avansate - pentru 105 participanti.

» OS 5: Certificarea competentelor digitale ale angajatilor care nu au dovada detinerii acestora din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, prin organizarea a 100 procese de evaluare/certificare competente profesionale.

» OS 6: Sprijinirea intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI in vederea elaborarii, implementarii si monitorizarii a 4 programe de invatare la locul de munca pentru alfabetizare digitala si dezvoltare competente TIC.

» OS 7: Asigurarea respectarii in cadrul proiectului a legislatiei in domeniul datelor cu caracter personal precum si promovarea temelor secundare POCU 2014 - 2020, prin derularea activitatilor specifice in domeniul GDPR pentru cele 305 de persoane din GT, precum si prin organizarea pentru acestea a programelor de formare pentru promovarea temelor secundare.

Grup tinta eligibil

» Grup tinta total - 305 angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior din Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia.
» Dintre acestia, un procent de 10% din total grup tinta, respectiv 31 de persoane vor face parte din categoria angajatilor varstnici, in conformitate cu cerintele de eligibilitate enuntate in GS CS.
» Totodata, un procent de 40% din total grup tinta, respectiv 122 persoane vor face parte din categoria angajatilor de sex feminin, in conformitate cu cerintele de eligibilitate enuntate in GS CS.
» In plus, un procent de 10% din total participanti la formare, respectiv 21 persoane vor face parte din categoria specialistilor din domeniul IT, in conformitate cu cerintele de eligibilitate enuntate in GS CS.

Activitati previzionate:

A1. Desfasurare campanie de constientizare in randul angajatorilor si recrutare       a grupului tinta;
A2. Desfasurarea programelor de formare competente digitale de       baza/avansate si promovare teme secundare;
A3. Desfasurarea proceselor de evaluare si certificare a competentelor digitale       ale angajatilor;
A4. Sprijinirea intreprinderilor pentru organizarea de programe de invatare la       locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC;
A5. Managementul proiectului;
A6. Decontarea cheltuielilor indirecte.

„Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.